MY WIERZYMY…

Zdrowie to nawyk, a nie wydarzenie
not an event.

W procesie przepływu
energii, ważne jest nie
tylko skąd ją pobieramy,
ale także gdzie
i jak ją przekazujemy.

Autentyczne, pełne
poświęceń spoczłeczeństwo
ludzi, którzy chcą dawać,
może zmienić świat.
Choćby jedna osoba na raz.

W lojalności,
bo sukces przychodzi
długo po tym, jak
„miesiąc miodowy”
się skończy.

W rozwijaniu naszego
wachlarza umiejętności, tak by
nasza następna praca,
zawsze była tą najlepszą.

W wizji, która jest
większa od nas wszystkich.
Tak by żadna jednostka nie
mogła jej przysłonić.

W równości ludzka
rasa jest większością,
a braterstwo i siostrzeństwo
niweluje wszystkie
podziały społeczne.

W napisaniu na
nowo historycznych
standardów biznesu.

Usługi zastępują sztukę
pozyskiwania klientów oraz
działania współliniowe są
ważniejsze niż mechanizm.

W doprowadzaniu
siły globalnej ekonomi
do każdych drzwi.

Energia nie kłamie. Nasz sposób
bycia przekracza wszystko
co wiemy i mówimy. Wybieramy
miłość, szacunek i życzliwość.

W głębokim połączniu pomiędzy
zdrowiem a życzliwością.

Umiejętności
zawodowe nigdy nie
przekroczą rozwoju
osobistego.