CHÚNG TÔI TIN TƯỞNG…

Sức khoẻ là một thói quen,
không phải một sự kiện.

Trong năng lực chuyển
đổi năng lượng;
nó không chỉ quan trọng bạn
nhận năng lượng ở đâu mà
còn là bạn sử dụng năng
lượng như thế nào và vào đâu.

Một thực tế, mỗi người ở một
thời điểm nhất định, cam kết
cho đi trong cộng đồng có
thể cải thiện cả thế giới.

Với lòng
trung thành,
thành công sẽ
đến sau những
kỳ trăng mật

Vào việc phát triển các
kỹ năng của chúng ta,
công việc tốt nhất là công
việc tiếp theo của chúng ta.

Vào một tầm nhìn
lớn hơn tất cả, sẽ không có
ai ngăn cản được
con đường chúng ta đi.

Trong sự bình đẳng,
con người “đa số” ,
tình anh em có
thể thay thế được
mọi hạn chế
trong xã hội.

Ghi lại dấu
ấn trong lịch
sử tiêu chuẩn
kinh doanh.

Dịch vụ thay thế cho
bán hàng và sự
thẳng thắn thay
thế cho máy móc.

Mang sức mạnh nền
kinh tế toàn cầu tới
từng ngôi nhà.

Năng lượng không nói dối; cách chúng ta
thay thế mọi thứ chúng ta biết hoặc nói về nó.
Chúng ta chọn tình yêu, sự tôn
trọng và lòng nhân ái.

Mối quan hệ sâu sắc giữa
sức khoẻ và lòng tốt.

Kỹ năng chuyên nghiệp
không bao giờ
vượt qua sự
phát triển cá nhân.