CO TO TAKIEGO POSTAWA SPOŁECZNA?


Postawa społeczna to działanie jednej osoby mająca na celu wprowadzenie pozytywnych zmian w życiu drugiej osoby, bez oczekiwania na wynagrodzenie finansowe i nagrody za to działanie.
Stworzenie własnej postawy społecznej jest bardzo proste:


Żyjesz tam, gdzie działasz, ponieważ sam masz na to wpływ.

Rozejrzyj się wokół i zobacz co można by zmienić i komu można by pomóc.

Nawiąż kontakty z innymi ludźmi i wykorzystaj swoje umiejętności, aby każdego dnia stwarzać różnice.

“Świat nie zmieni się nagle pod wpływem jednego wielkiego działania, a raczej pod wpływem milionów małych działań w wykonaniu ludzi takich jak ja czy ty. Jeżeli prawie 50 tysięcy osób dziennie dołączy do tego wielkiego przemysłu, istnieje dla nas szansa na uświetnienie tego przemysłu i zwiększenie percepcji globalnej społeczności darczyńców, dla których służba oznacza więcej niż sprzedaż. Świat nie jest czymś nieuchwytnym. Świat jest tu i teraz, bez względu na to z kim i gdzie znajdujesz się w danym momencie. Jest to pokaz tego, jak wielka jest wizja ForeverGreen. Przyjmij swoją postawę już dzisiaj.”

Ron Williams
CEO, Założyciel i Prezes

PRZYJĘCIE POSTAWY

Ponieważ FG posiada swoich członków w ponad 212 krajach i terytoriach, stawiamy na współpracę ze stowarzyszeniami charytatywnymi na całym świecie. Ażeby stać się jednym ze Stowarzyszeń Charytatywnych Zatwierdzonych przez FG, dane stowarzyszenie musi przestrzegać surowych wytycznych i ubiegać się o owe członkostwo każdego roku. W celu pozostania jednym ze Stowarzyszeń Charytatywnych Zatwierdzonych przez FG, stowarzyszenie to musi spełniać następujące wymagania:

 

• Przynajmniej 85% wszystkich otrzymywanych przez nie dotacji musi być przekazywane bezpośrednio do segmentu przez nie obsługiwanego.
• Wynagrodzenia kadr muszą odpowiadać rodzajowi i wielkości organizacji.
• Organizacja musi istnieć od przynajmniej pięciu lat.
• Musi ona posiadać ustalone, wymierne i możliwe do osiągnięcia cele oraz dokumentację świadczącą o regularnych postępach w kwestii osiągania owych celów.
• Musi ona posiadać strategię wyjścia umożliwiającą kontynuację wspierania potrzeb bez interwencji owego stowarzyszenia charytatywnego.

Because our Members live all over the world, ForeverGreen chooses to work with charities all over the world, To be a ForeverGreen Approved Charity, a charity must adhere to strict guidelines and requalify every year.

 

• 85 percent or more of all donations they receive must go directly to the segment they serve.
• Executive salaries must be in alignment with the type and size of the organization.
• The organization must be sustainable for at least five years.
• Their goals must be stated, measurable, and attainable with a proven track record of making regular progress toward the reaching of these goals.
• They must have an exit strategy to continue supporting the need without intervention of the charity.


Because our Members live all over the world, ForeverGreen chooses to work with charities all over the world, To be a ForeverGreen Approved Charity, a charity must adhere to strict guidelines and requalify every year.

 

• 85 percent or more of all donations they receive must go directly to the segment they serve.
• Executive salaries must be in alignment with the type and size of the organization.
• The organization must be sustainable for at least five years.
• Their goals must be stated, measurable, and attainable with a proven track record of making regular progress toward the reaching of these goals.
• They must have an exit strategy to continue supporting the need without intervention of the charity.


Because our Members live all over the world, ForeverGreen chooses to work with charities all over the world, To be a ForeverGreen Approved Charity, a charity must adhere to strict guidelines and requalify every year.

 

• 85 percent or more of all donations they receive must go directly to the segment they serve.
• Executive salaries must be in alignment with the type and size of the organization.
• The organization must be sustainable for at least five years.
• Their goals must be stated, measurable, and attainable with a proven track record of making regular progress toward the reaching of these goals.
• They must have an exit strategy to continue supporting the need without intervention of the charity.


Because our Members live all over the world, ForeverGreen chooses to work with charities all over the world, To be a ForeverGreen Approved Charity, a charity must adhere to strict guidelines and requalify every year.

 

• 85 percent or more of all donations they receive must go directly to the segment they serve.
• Executive salaries must be in alignment with the type and size of the organization.
• The organization must be sustainable for at least five years.
• Their goals must be stated, measurable, and attainable with a proven track record of making regular progress toward the reaching of these goals.
• They must have an exit strategy to continue supporting the need without intervention of the charity.


Because our Members live all over the world, ForeverGreen chooses to work with charities all over the world, To be a ForeverGreen Approved Charity, a charity must adhere to strict guidelines and requalify every year.

 

• 85 percent or more of all donations they receive must go directly to the segment they serve.
• Executive salaries must be in alignment with the type and size of the organization.
• The organization must be sustainable for at least five years.
• Their goals must be stated, measurable, and attainable with a proven track record of making regular progress toward the reaching of these goals.
• They must have an exit strategy to continue supporting the need without intervention of the charity.


NOMINATE A CHARITY

[iphorm id=”11″ name=”Quick contact form”]

CZTERY FILARY DOBROBYTU

Program ForeverGreen “Community Stands” koncentruje się na czterech filarach dobrobytu. Wierzym, iż dobrobyt powinien być dostępny dla każdego.

NASZ ZASIĘG NIESIENIA POMOCY

W 2014 w biurach korporacyjnych ForeverGreen International współpracował na całym świecie z ponad 80 organizacjami charytatywnymi oraz z 121 rodzinami. W 2015, naszym jest 100 organizacji charytatywnych i 200 rodzin.

WYBRANE ORGANIZACJE CHARYTATYWNE

operation-railroad-cs

Operation Underground Railroad
Sto procent datków przesyłanych do Operation Underground Railroad (OUR) przeznaczane jest na uwalnianie dzieci od handlu seksualnego. Dołącz do nas w celu całkowitego finansowania działań ratunkowych w 2015 roku.

kiva-logo-community-stands

Kiva
Kiva to organizacja udzielająca mikrokredytów dla przedsiębiorców i osób będących w potrzebie w każdym miejscu na świecie. Pomóż nam zrealizować nasz cel, jakim jest finansowanie przedsiebiorców w każdym kraju świata w roku 2015, dołączając do naszego zespołu FGXpress Kiva.

azul-wasi-communitystands

Azul Wasi
ForeverGreen zaadoptowała ośrodek dla chłopców w Peru. Pomóż nam pozytywnie wpłynąć na życie tych chłopców oraz obserwuj jak rozwijają się z porzuconych dzieci ulicy w dorosłych ludzi odnoszących sukcesy. Razem możemy wpłynąć na przyszłe pokolenia.