THẾ NÀO LÀ HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG?


Hoạt động cộng đồng là hoạt động mang lại lợi ích tích cực cho người khác mà không cần đòi hỏi quyền lợi hay phần thưởng nào cho bản thân mình.
Tạo hoạt động cộng đồng của riêng bạn chỉ đơn giản với:


Nơi bạn sống là nơi duy nhất bạn có thể tạo ra sự tác động.

Nhìn xung quanh và xem những thứ bạn có thể thay đổi hoặc những người bạn có thể giúp đỡ.

Kết nối với những người khác, sử dụng kỹ năng và nguồn lực của bạn để làm điều gì đó ngay hôm nay để tạo ra sự khác biệt.

“Thế giới sẽ không bao giờ thay đổi với một cơn địa chấn, nhưng sẽ thay đổi với hàng triệu cơn địa chấn nhỏ từ bàn tay mỗi người như bạn và tôi. Nếu như gần 50,000 người tham gia vào cùng một ngày trong ngành công việc tuyệt vời này, đó là cơ hội để chúng ta đề cao ngành công nghiệp này, và thay đổi nhận thức từ “làm với tôi” với một cộng đồng toàn cầu không phân biệt người cho đi, nơi dịch vụ thay thế toàn bộ người bán hàng. Thế giới không chỉ có vậy, còn có những điều vô hình. Thế giới tại đây ngay bây giờ, bất kể bạn ở đâu, với bất kỳ ai bên cạnh bạn, trong khoảng khắc. Đây là cuộc trình diễn sứ mệnh của ForeverGreen, lớn hơn bất kỳ ai trong tất cả chúng ta, chúng ta không thể rời đi xa. Hãy đứng lên ngay hôm nay.”

Ron Williams
Giám Đốc Điều Hành, Nhà Sáng Lập & Chủ Tịch

TẠO RA MỘT CHỖ ĐỨNG TRÊN TOÀN CẦU