THÔNG TIN ĐẦU TƯ

VỀ CHÚNG TÔI

ForeverGreen tạo ra các giải pháp cho mỗi mùa của sự sống. Sản phẩm của chúng tôi và các cơ hội kinh doanh được thiết kế độc đáo để cung cấp chất lượng cao, trải nghiệm có ý nghĩa cho các thành viên và các cổ đông của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tạo ra sự thịnh vượng và sự phong phú thông qua sự đổi mới và cải tiến cộng đồng.

 

Nhiệm vụ của ForeverGreen là để truyền cảm hứng cho thế giới để nắm lấy từng giây của mỗi mùa của cuộc sống bằng cách xuất hiện chân thực, trong một cách mà chưa bao giờ được trải nghiệm trong kinh doanh. Tại ForeverGreen, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một cộng đồng toàn cầu năng lượng dồi dào của người cho đi, nơi dịch vụ truyền cảm hứng cho niềm hạnh phúc, sự đổi mới thịnh vượng, và ôm ấp lấy sức khỏe có thể là vật chất, tài chính hay tinh thần, là rất quan trọng.

DẤU ẤN CHÚNG TÔI

ForeverGreen hiện đang phục vụ khách hàng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ kéo dài sáu lục địa. Chúng tôi rất vinh dự được truyền cảm hứng cho các nhà doanh nghiệp, cộng đồng và các nền kinh tế trên toàn thế giới với các thông lệ kinh doanh độc đáo của chúng tôi.

HÃY CHI TRẢ CHO MÌNH ĐẦU TIÊN!

ForeverGreen là một công ty đại chúng giao dịch mua bán dưới mã chứng khoán FVRG . Có một sự khác biệt giữa việc là một thành viên và là một chủ sở hữu. Chi trả cho mình đầu tiên và trải nghiệm sự khác biệt làm chủ sở hữu một phần của sự thành công của công ty.

LIÊN HỆ:

ForeverGreen International

644 North 2000 West

Lindon, UT 84042 USA

Điện thoại +1 (801) 655-5500

Fax: +1 (801) 655-5505

 

LIÊN HỆ CƠ QUAN VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP:

Nhóm Chesapeake

Điện thoại: +1 (410) 825-3930

Email: [email protected]