RETROMÉ

 

ดูแลจากภายในสู่ภายนอก

 

Retromé มีส่วนผสมสูตรเฉพาะโดยใช้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพร่วมกับสมุนไพรแบบดั้งเดิม จึงทำให้รับประทานได้ทุกวัน พลังของ cycloastragenol พบได้ในรากตาตุ่ม ดังนั้น Retromé อาจเป็นแค่รองเท้าวิ่งคู่ใหม่ในการแข่งขันกับเวลา

 

ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ cycloastragenol ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการรักษาสุขภาพหรือแม้แต่ช่วยเพิ่มสายของเทโลเมียร์ซึ่งอยู่บนปลายของดีเอ็นเอให้ยาวขึ้นเพื่อไม่ให้สายพันกัน ซึ่งคล้ายกับกระบอกพลาสติกที่หุ้มปลายเชือกผูกรองเท้าของเรา ในการแบ่งเซลล์แต่ละครั้ง เทโลเมียร์จะหายไปส่วนหนึ่งทำให้ความยาวของมันลดลงเรื่อยๆตามเวลา หากไม่มีเทโลเมียร์ เซลล์ไม่สามารถแบ่งซ้ำได้อีก ดังนั้นจึงทำให้หยุดกระบวนการของการฟื้นฟูเซลล์

 

Retromé เป็น cycloastragenol บริสุทธิ์ 98% สามารถพบได้ในรากตาตุ่ม ซึ่งตามหลักในการแพทย์แผนจีน รากตาตุ่มนี้เป็นสมุนไพรที่มีความสำคัญมากมานานหลายศตวรรษ แต่เทคโนโลยีที่ใช้ในการสกัดสาร cyclostragenol และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ครอบคลุมผลประโยชน์ของรากตาตุ่มได้หมด จึงนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

Retromé กำลงอยู่ระหว่างรอรับสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ Retromé ของเรานี้ช่วยส่ง cycloastragenol ไปยังเซลล์ได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาด เฉพาะที่ ForeverGreen เท่านั้น เรานำแต่ละชุดของ Retromé มาทดสอบหาค่าความเข้มข้นของ cycloastragenol เพื่อให้แน่ใจในว่าได้รับประสิทธิภาพสูงสุด เริ่ม “กลับสู่ยุค” ได้ตั้งแต่วันนี้

 ประโยชน์ของ Retromé

 

• ช่วยให้สุขภาพของเทโลเมียร์แข็งแรงขึ้น
• ช่วยฟื้นฟูเซลล์
• ช่วยการผลิตเทโลเมียร์ให้ยาวขึ้น

การงอกใหม่

เทโลเมียร์เป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอ ทำหน้าที่ป้องกันไม่เกิดการพันกัน พบอยู่อยู่ปลายสุดของดีเอ็นเอแต่ละเส้นพันอยู่ กระบวนการพื้นฐานในการสร้างเซลล์ เซลล์ในร่างกายจะเกิดการแบ่งซ้ำอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็นสองเซลล์เหมือนกัน ซึ่งกระบวนการนี้จึงจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เซลล์ใหม่แทนเซลล์เก่า และช่วยให้การทำงานของร่างกายเป็นปกติ

 

เนื่องด้วยกระบวนการทางชีวภาพที่ไม่สมบูรณ์ของการจำลองแบบเซลล์ ในแต่ละครั้งที่เซลล์เกิดการแบ่งตัวจึงทำให้เทโลเมียร์ส่วนหนึ่งจะหายไป จากการแบ่งตัวนี้เองส่งผลทำให้เทโลเมียร์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในท้ายที่สุดหากไม่มีเทโลเมียร์ เซลล์จะไม่มีการแบ่งตัวและงอกขึ้นใหม่อีก จึงทำให้เซลล์ไม่มีการบ่งตัวอีกต่อไป ดังที่อธิบายไว้ในชีววิทยาตามข้อจำกัดของเฮฟริก

 

ในการทดสอบเซลล์ทางวิทยาศาสตร์นั้น ได้แสดงให้เห็นว่า สาร cycloastragenol พยายามจะช่วยให้เซลล์แบ่งข้ามผ่านข้อจำกัดเฮฟริกให้ได้ ซึ่งสาร Cycloastragenol นี้พบในรากตาตุ่ม แม้ว่าพืชรากตาตุ่มจะเป็นวัตถุดิบหลักทางการแพทย์แผนจีนมานานหลายศตวรรษแล้วก็ตาม แต่กรรมวิธีการสกัดสาร cycloastragenol จากรากนั้นจำเป็นต้องใช้กรรมวิธีทั้งแบบดั้งเดิมและกระบวนทางวิทยาศาสตร์ร่วมกัน

ระดับบริหาร

ForeverGreen เป็นผู้มีสิทธิ์จำหน่าย  Retromé แต่เพียงผู้เดียวในอุตสาหกรรม ในแต่ละชุดของ Retromé  จะถูกทดสอบความเข้มข้นของสาร cycloastragenol เพื่อให้แน่ใจว่าในประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจากนี้แต่ละชุดต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยของเชื้อโรคและโลหะหนัก

RETROMÉ™

ชมขณะนี้เพื่อเรียนรู้ถึงการใช้ประโยชน์ของ Retromé ที่มีส่วนผสมมาจากรากพืชธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ช่วยให้เซลล์ของร่างกายงอกใหม่

PULSE-8™

Pulse-8 สูตรพิเศษลิขสิทธิ์ที่ผสมด้วย pharmaceutical-grade L-arginine  ในอัตราส่วนที่ระบุเฉพาะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

AIM™

Aim Transfer Factor เป็นสูตรพิเศษขั้นสูงที่ช่วยให้เซลล์ในร่างกายได้รับสารอาหารจำเป็นเพื่อดูแลรักษาหรือฟื้นฟูทำให้มีสุขภาพดีและคงความอ่อนเยาว์

CYCLOASTRAGENOL

บริสุทธิ์ 98%

รากตาตุ่ม 40,000 ชิ้นจะบรรจุสาร cycloastragenol  เพียงแค่ 1 ชิ้นเท่านั้น   นั่นหมายความว่าคุณต้องบริโภค รากตาตุ่มต้องรับประทานรากตาตุ่มเป็นจำนวนมาก หรือเกือบครึ่งปอนด์ต่อวัน จึงจะได้รับสาร  cycloastragenol ที่มีประสิทธิภาพสูง

 

ผลิตภัณฑ์ที่คล้าย cycloastragenol ไม่ได้มีมุ่งเน้นการใช้รากตาตุ่มที่บริสุทธิ์แท้จริง  ผลิตภัณฑ์บรรจุสารcycloastrageno มีความเข้มข้นประมาณครึ่งหนึ่งของ Retromé ซึ่งมีสารcycloastragenol บริสุทธิ์ 98%   แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเมื่อคุณรับประทานผลิตภัณฑ์ RetRome จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันในผลิตภัณฑ์เหมือนกันในระยะเวลาสั้น แต่คุณจะสบายใจได้ว่าสารอาหารที่คุณได้รับนั้นบริสุทธิ์ที่สุดปราศจากส่วนผสมอื่นที่ไม่จำเป็น

แถลงการณ์เหล่านี้ยังไม่ได้รับการประเมินโดยองค์กรอาหารและยา ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะวินิจฉัยการรักษา หรือ ป้องกันโรคใดๆ.