CÔNG CỤ & ĐÀO TẠO

Lịch sử ban lãnh đạo ForeverGreen phong phú với cả những thách thức và thành công, tất cả các cơ hội học tập từ đó chúng tôi đã nuôi dưỡng rất nhiều kiến thức và quan điểm. Được hỗ trợ bởi nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong ngành tập thể và một tầm nhìn độc đáo và có ý nghĩa, chúng tôi chia sẻ với các thành viên của chúng tôi đã được chứng minh là một quá trình để đạt được các kỹ năng cần thiết để thành công trong ngành công nghiệp.

Bài thuyết trình Welcome Home

Công cụ này cho phép thành viên trên khắp thế giới chia sẻ với nhau những câu chuyện ForeverGreen, đơn giản và hoàn toàn, với bất cứ ai họ gặp.

Sổ tay 10 bước thành công

Đây là một mô hình từng bước chứng minh và có thể dự đoán các hoạt động này sẽ hướng dẫn bạn đến thành công trong kinh doanh này.

Hành Trình

Chào Mừng Bạn Về Nhà