ที่ Forvergreen เราเชื่อว่าคนคือผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นสิ่งที่ยั่งยืนแรกในความสำเร็จ  นี่คือสิ่งที่เรานำคุณมาที่ U of You การฝึกอบรมประสบการณ์หนึ่งวันที่จัดเตรียมสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ   ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่เกี่ยวกับคุณ

 

ใช้เวลาตลอดทั้งวันเจาะลึก เข้าถึงความปราถนาของตัวคุณ ความเป็นตัวตนของคุณ แล้วสร้างแผนปฏิบัติเพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้งชีวิตและธุรกิจ U of You  ช่วยสอนแนวทางการสนทนาในการเติบโตของการทำงาน เพื่อให้การทำงานของเราที่ดีที่สุดอยู่เสมอสำหรับการทำงานในครั้งต่อไป

 

นำโดยรอน วิลเลี่ยมส์  ที่ U of You ใช้ประโยชน์จากพลังของเรื่องเล่า การฏิสัมพันธ์ ผลลัพธ์ หรือแม้แต่ดนตรีเพื่อชีวิตจัดเตรียมเครื่องมือที่คุณต้องการใช้ออกแบบชีวิตอย่างแท้จริงแทนที่การนิ่งเฉย

การพัฒนาตนเองเหนือกว่าทักษะทางวิชาชีพ
รอน วิลเลียมส์
ผู้ก่อตั้ง U of YOU

ผมเป็นแค่คนธรรมดาที่ได้สังเกตมนุษย์บนโลกนี้มาเป็นเวลาหลายปีผ่านทางสายตาของความเป็นพ่อ ในความเป็นประธานกรรมการบริษัท และสมาชิกของชุมชน ผ่านทางประสบการณ์ของผม ผมได้สังเกตการพัฒนาของทั้ง 2 สัญชาติญาณ ต่ายแห่งความเชื่อยังคงได้เป็นที่นิยมตลอดกาล

 

ค่ายแรกผมจะเรียกว่าค่ายการไม่รู้ สมาชิกของค่ายนี้จะไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไร พวกเขาแบกโลกที่ไม่แน่นอนด้วยมือข้างหนึ่งอย่างแน่นไว้ด้านหลังแต่ไม่เคยรู้ สมาชิกในค่ายแห่งนี้มีความประมาทเกี่ยวกับสิ่งสำคัญในการอาศัยอยู่ พวกเขากำลังกลายเป็นพวกชอบดูถูกผู้อื่น ประมาทและเป็นเหยื่อทางความคิด ขาดสติในการสร้างชิ้นงาน แต่น้อยกว่าความสามารถในการสะท้อนจากความตายของคนหนึ่งไปสู่ชิ้นงานที่สุ่มเลือกมา ในที่ไม่มีชิ้นงานเหมาะกับอนาคตของพวกเขา

 

สมาชิกของค่ายที่สองซึ่งผมจะเรียกว่าค่ายแห่งความหวัง ต้องการมากกว่าชีวิตคือการสร้างชิ้นงาน มรดกและไม่มีการเลือกสุ่มจากความสนใจถ้ามันไม่ใช้สิ่งที่ฝัน คนเหล่านี้รู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ที่เขาค้นพบ สร้างขึ้นและทำให้เต็มที่ และพวกเขารู้ดีว่าในทางที่ลึกที่สุดคือทางที่เป็นไปได้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน้อยที่สุด  การกระทำสามารถรับรู้ได้มากกว่าการได้ยิน เพียงแค่พวกเขากำลังถูกเปลี่ยนวิธีรับรู้ทำให้เข้าใจวิธีการออกแบบชีวิตตัวเองดีกว่าการกลับไปจุดเริ่มต้น จากค่ายแห่งความหวังนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้นำในวันนี้ ความวังในวันพรุ่งนี้ และการเติบโตที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ คนเหล่านี้คือคนที่ทุกคนต้องการแต่งงาน และสร้างครอบครัวด้วย และเข้าร่วมธุรกิจด้วย งานเลี้ยงยังไม่เริ่มจนกว่าแขกจะมาถึง

 

ผมขอเชิญได้มีช่วงเวลาสำคัญผ่านประสบการณ์ของ U of YOU   ขอรู้สึกเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับเกรียติในการเป็นเจ้าภาพของคุณ